Pasaport Bilgileri

Pasaportta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ülkemizde, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle e-Pasaport uygulamasına geçilmiştir. Tüm dünyada e-Pasaportların kullanıma girmesine ve bu sayede belge güvenliğinin artmasına bağlı olarak giderek artan sayıdaki ülkede sınır geçişlerinde otomatik pasaport okuma/tanıma sistemleri kullanılmakta ve böylece pasaport kontrol işlemleri hızlanmaktadır. Ülkemizin de e-Pasaport üretmesiyle vatandaşlarımızın seyahatleri bundan böyle daha süratli ve kolay hale gelecektir. Örneğin sınır geçişlerinde isim benzerliğinden kaynaklanabilen gecikmeler ortadan kalkacaktır.

E-Pasaportlar hangi yaşta olursa olsun tüm bireyler için müstakil olarak düzenlenmektedir. Bu nedenle, E-Pasaportlarda refakat hanesi bulunmamaktadır.

Umuma mahsus e-Pasaportlar; en az 6 ay olmak üzere, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yılllık, 4 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık olarak düzenlenmektedir. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını ikmal etmemiş olanlara en fazla 5 yıl; 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl pasaport tanzim edilmektedir. Hususi damgalı e-Pasaportlar 6 aydan az olmamak üzere kanunda belirtilen (reşit olan çocuklar, görevi süresince pasaport alan Belediye Başkanlarıı vb.) sınırlamalar dikkate alınarak en çok 5 yıl süre ile düzenlenmektedir.Hizmet damgalı e-Pasaportlar 6 aydan az olmamak ve 5 seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere düzenlenmektedir.

e-Pasaportlarda temdit (uzatma) imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle, e-Pasaportun süresi dolduğunda veya daha uzun süreli pasaport talep edilmesi halinde yeni bir başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2022 Yılı Pasaport Harç ve Cüzdan Ücretleri

SÜRE              

HARÇ BEDELI       

PASAPORT DEFTER BEDELI

TOPLAM

6 AY

₺309,40

₺225

₺534,25

1 YIL

₺452,30

₺225

₺677,30

2 YIL

₺738,40

₺225

₺963,40

3 YIL

₺1049

₺225

₺1274

4-10 YIL

₺1.478,30

₺225

₺1.703,30


Pasaport Harç ve Cüzdan Bedellerinin Tahsilinde Yetkili Bankalar

 • T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 • T.HALK BANKASI A.Ş.
 • T.İŞ BANKASI A.Ş.
 • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
 • AKBANK T.A.Ş.
 • T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
 • T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
 • ŞEKERBANK T.A.Ş.
 • FORTİSBANK A.Ş.
 • T.EKONOMİ BANKASI A.Ş
 • FİNANSBANK A.Ş.
 • DENİZBANK A.Ş.
 • TEKSTİLBANK A.Ş.
 • ANADOLUBANK A.Ş.
 • HSBC BANK A.Ş.
 • ING BANK A.Ş.
 • ALTERNATİF BANK A.Ş.
 • EUROBANK TEKFEN A.Ş.
 • ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • TURKISH BANK A.Ş.
 • TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
 • KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
 • CİTİBANK A.Ş.
 • TURKLANDBANK A.Ş.

Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız e-Pasaport almak için ilgili tüm Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubelerine veya Başkonsolosluklara başvurabilirler.

 

Umuma Mahsus Pasaport

 

Umuma mahsus (Bordo) pasaport Türk Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşları ile Haymatlos(vatansız) vatandaşlarımızın alabilecekleri pasaport türüdür. Umuma Mahsus Pasaport yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre Valiliklerce, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından verilir.

İlk Defa Pasaport Alacakların İşlemleri

GEREKLİ EVRAKLAR:

 • 2 adet biyometrik fotoğraf Arka fon beyaz olmalıdır.
 • Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır.
 • 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır.
 • Şahsın son halini gösterir olmalıdır.
 • Yüzü engelleyen saç,toka,şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır.
 • TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)
 • Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)
 • Pasaport cüzdan bedeli makbuzu
 • Pasaport harç bedeli makbuzu

Hususi Pasaport

Hususi pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.

Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.

Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Kimler Hizmet Damgalı Pasaport Alabilirler

BU PASAPORT 5682 SAYILI PASAPORT KANUNUN 14 MADDESİNİN (B) BENDİNDE BELİRTİLEN HÜKÜM ÜZERE HİZMET DAMGALI PASAPORTLAR;

Bu kanun gereğince kendisine diplomatik (kırmızı) veya hususi damgalı (yeşil) pasaport verilemesi mümkün olmayan kimselerden;

 • Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında verilir
 • Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara
 • Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere
 • Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında: eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

Biz Size Ulaşalım